De Hoeve - Certificering

De hele keten in beeld

Over ons

De Hoeve Certificering is verantwoordelijk voor de certificering van alle ketenpartners van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). KDV is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retail,  cateraars en een slachterij met als doel: duurzaam vlees, gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak.

Alle KDV-partners werken volgens strenge eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. De Hoeve Certificering controleert of hieraan wordt voldaan én zet haar eigen ervaring binnen de varkenshouderij in om (nieuwe) ketenpartners middels een praktijkgerichte aanpak te ondersteunen bij de implementatie van de criteria.

Vanwege de innovatieve werkwijze van De Hoeve en KDV herzien we iedere twee jaar het eisenpakket.

Marion Kunstt-Verhoeven

Het Team

Om duurzaam varkensvlees te kunnen garanderen, controleert het team van De Hoeve Certificering of alle KDV-ketenpartners voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. Daarnaast helpen wij ketenpartners proactief bij de implementatie van de criteria. We hebben continu inzicht in de prestaties van elk bedrijf. Met moderne technieken maar ook door gewoon ouderwets bij hen langs te gaan.

 • Marion Kunstt-Verhoeven
  Teammanager certificering
 • Rosalie Schakenraad
  Medewerker certificering
 • Hannie Vink-de Wit
  Auditor
 • Edwin Velema
  Data analist

Samenwerkingen

De Hoeve Certificering werkt samen met het onafhankelijke certificeringsbureau Vinçotte Nederland B.V. Zij controleert en certificeert alle schakels van KDV. Daarnaast worden alle varkenshouders jaarlijks gecontroleerd door Producert of KIWA Verin in het kader van IKB. Hierbij wordt het IKB-certificaat gecontroleerd, maar ook de GlobalG.A.P. ADD-ON module voor het Varken van Morgen en de certificering voor het 1 ster Beter Leven Keurmerk.

Partners De Hoeve

Certificering

Het Proces

Wanneer u als varkenshouder geïnspireerd raakt door een duurzame varkenshouderij en gelooft in de kracht van samenwerken, kunt u zich aanmelden bij Keten Duurzaam Varkensvlees. De certificering bestaat uit de volgende stappen:

Onafhankelijke beoordeling

Ten behoeve van de certificering vindt op uw bedrijf een onafhankelijke doorlichting plaats. We brengen de huidige prestaties van uw bedrijf in kaart en bieden u direct handvatten om uw bedrijfsvoering te verbeteren. U staat daar niet alleen voor. De Hoeve Certificering en KDV helpen u door hun kennis en ervaring te delen. Daarnaast staat de KDV-boerderijcoach voor u klaar om waar nodig ondersteuning te bieden.

Milieu

De Hoeve Certificering meet de prestaties van uw bedrijf op het gebied van fosfaat-, stikstof-, koper- en zinkuitstoot. Hiervoor vragen we uw voerjaaroverzichten op. Daarnaast berekenen we de ammoniakuitstoot. Voor deze berekening hebben wij uw omgevingsvergunning en plattegrondtekening nodig. De Hoeve Certificering ondersteunt u bij het aanleveren van de juiste gegevens.

Energie

KDV streeft naar een energieneutrale varkenshouderij. In aanloop naar dit doel voert De Hoeve Certificering een energiescan uit. Hiervoor vragen wij uw jaarlijks gas- en elektriciteitsverbruik op. Vanuit KDV is individuele begeleiding beschikbaar om u te adviseren over hoe u energie kunt besparen en uiteindelijk zelf energie kunt produceren.

Diergezondheid

KDV streeft naar een zeer hoge diergezondheid en een laag antibioticagebruik. Om op uw bedrijf de diergezondheid te kunnen meten, vragen we bij uw IKB-controle-instantie de dierdagdoseringen op. Bij deelname aan KDV helpt onze boerderijcoach u proactief bij het minimaliseren van antibioticagebruik.

Smart farming

Wanneer u onderdeel wordt van KDV, neemt u automatisch deel aan Smart Farming. U geeft iedere big bij de geboorte een RFID-oormerk waarop u alle individuele diergegevens zoals geboortedatum, geslacht en genetica van de vader en de moeder registreert. Ook eventuele behandelingen met bijvoorbeeld antibiotica legt u hierop vast. Deze informatie wordt gekoppeld aan de slachtresultaten.

Met dit systeem kunnen we elk varken van de geboorte tot aan de slachterij individueel volgen. Dat stelt KDV in staat de met antibiotica behandelde dieren uit te selecteren en levert voor u zeer interessante managementinformatie op. Want in plaats van informatie over het gemiddelde van een groep varkens ontvangt u inzicht
over de prestaties van elk individueel dier. Zo ontdekt u snel waar winst te behalen valt en kunt u uw bedrijfsvoering daarop afstemmen.

Alle benodigdheden met betrekking tot Smart Farming worden door KDV verzorgd en geleverd.

CO2 footprint

Sinds 2022 wordt de CO2 footprint van alle deelnemende varkenshouders berekend. Hiervoor wordt een LCA methodiek gebruikt welke mede ontwikkeld is door Blonk Consultants. Met de resultaten kunnen we aantonen wat de CO2 footprint is van Keten Duurzaam Varkensvlees. En in beeld brengen waar mogelijkheden voor verbetering in de toekomst liggen, zodat in de toekomst de CO2 footprint nog verder verlaagd kan worden.

Wanneer u als slager geïnspireerd raakt door een duurzame varkenshouderij en gelooft in de kracht van samenwerken, kunt u zich aanmelden bij Keten Duurzaam Varkensvlees. De certificering bestaat uit de volgende stappen:

Certificeringsbeleid

Het certificeringsbeleid van KDV is gebaseerd op twee pijlers: controle en support. Waar controle vooral belangrijk is voor de borging is support essentieel om de doelen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid werkelijk te behalen. Onder support verstaan we het ondersteunen van de ketenpartners met de implementatie van de criteria. Zo helpt onze winkelcoach slagers bij de verkoop van duurzaam varkensvlees en ondersteunt De Hoeve Certificering varkenshouders bij de optimalisatie van hun bedrijfsvoering, zodat de resultaten verbeteren.

KDV Criteria

KDV Registratie

Hier kunt u de status van KDV-deelnemers checken. Vul het UBN-nummer van de betreffende deelnemer in voor meer informatie.

Geef een UBN nummer op.

Zoekresultaat:

UBN:
Status:
Concept:

Deelnemers

De KDV boeren

Meer dan 200 Nederlandse varkenshouders nemen deel aan Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Alle ketenpartners worden door de Hoeve Certificering jaarlijks bezocht en gecertificeerd om te controleren of alle bedrijven voldoen aan de eisen van KDV op gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en milieu. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de boerderijcoaches van Keten Duurzaam Varkensvlees en wordt op een praktijkgerichte manier ondersteuning geboden op de boerderij.

Interesse

Interesse in deelname?

Wilt u deelnemen aan Keten Duurzaam Varkensvlees? Neem dan via onderstaand formulier contact op met De Hoeve Certificering voor meer informatie, en om de certificering in gang te zetten.