De Hoeve

De Hoeve is één van de initiatiefnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees: een innovatief samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterij, grossiers, slagers, retail, horeca en vleeswarenproducenten.

De Hoeve - Certificering

De hele keten in beeld

De Hoeve - Innovatie

Innovatieprojecten voor een duurzame varkenshouderij