Een duurzame en energieneutrale varkenshouderij wordt vanaf nu mogelijk voor een grotere groep veehouders. Keten Duurzaam Varkensvlees heeft een investeringsfonds opgezet om duurzaamheiddoelstellingen te verwezenlijken. Varkenshouders die zijn aangesloten bij KDV krijgen met dit fonds financiële steun om hun boerderij energieneutraal te maken. Eén van de doelen van Keten Duurzaam Varkensvlees is om een volledig energieneutrale keten te worden. Van boer tot retailer moet de focus liggen op energie besparen, maar ook op zelf duurzame energie opwekken en leveren. De grootste slag zal gemaakt worden in het begin van de keten, bij (onder andere) de varkenshouders. De keten heeft al een hele reeks innovatieprojecten geïnitieerd om een energieneutrale varkenshouderij te stimuleren, en om nu een echte slag te maken is daar het KDV-energiefonds bijgekomen. Een investeringsfonds dat het ook voor u als varkenshouder mogelijk maakt om te investeren in energiebesparende innovaties.KDV Energiefonds

Wat duurzaamheid betreft vraagt KDV veel van u als varkenshouder. En dat terwijl de rendementen in de sector onder druk staan. Veel varkenshouders hebben daardoor simpelweg de middelen niet om te investeren. En juist daarom hebben we het KDV energiefonds opgericht. Vanuit dit fonds worden de investeringen betaald, waardoor het voor u als varkenshouder mogelijk is om aan duurzaamheid te werken. De energiekosten die u vervolgens dankzij de investering bespaart, worden het budget waarmee u het fonds afbetaald. Zo heeft u na een vooraf vastgestelde termijn uw investering zonder extra kosten afbetaald en gaat de innovatie direct geld opleveren.

Energieneutrale varkenshouderij
De verschillende innovatieprojecten die Keten Duurzaam
Varkensvlees al heeft geïnitieerd zorgen ervoor dat de varkenshouders van KDV inmiddels al 34% minder energie verbruiken dan de gemiddelde Nederlandse varkenshouder. Dit komt per varkenshouder overeen met de jaarlijkse hoeveelheid energie van bijna vier huishoudens. Door slim management en nieuwe zuinigere apparatuur zijn we dus al een heel eind met de besparing. Maar het kan nog beter.

Geen standaard route
Er bestaat geen standaard route om een boerderij energieneutraal te maken; ieder bedrijf heeft zijn eigen mogelijkheden en kansen die benut moeten worden. Duidelijk is wel dat ventilatie en verwarming de meeste energie kost bij varkenshouderijen en dat daarop nog veel valt te besparen. De eerste stap is daarom om per bedrijf te kijken waar maximaal bespaard kan worden op energieverbruik. Pas als alle mogelijke stappen zijn genomen om maximaal te besparen, gaan we ook kijken naar de mogelijkheden om energie op te wekken. Om deze reden worden eerst investeringen op gebied van energiezuinige ventilatie, verlichting en verwarming gestimuleerd.

Investeren via het KDV-energiefonds
Keten Duurzaam Varkensvlees schrijft geen verplichte maatregelen voor, maar maakt per varkenshouder een nauwkeurige analyse van de meest energiebesparende mogelijkheden en de Hoeve BV licht deze toe in een adviesgesprek. Als varkenshouders kunt u ervoor kiezen om de energiebesparende technieken zelf aan te schaffen, of om de aanschaf via het KDV-energiefonds te laten lopen. Ook als u gebruik maakt van het investeringsfonds, besluit u zélf welke maatregelen u kiest.

Slimme meters
Vanaf 2020 moeten alle kleinverbruikaansluitingen voorzien zijn van de ‘slimme meter’. Dit zijn meters die je op afstand kunt uitlezen. Ook hier zien we de voordelen van werken met Ploos Van Amstel Milieu Consulting: zij kunnen zorgen dat de netwerkbedrijven de slimme meters sneller aansluiten; zij kunnen de meetdata via haar webapplicatie presenteren, waardoor u zicht hebt op het energiegebruik gedurende de gehele dag en nog sneller kunt ingrijpen. Door het gebruik van de slimme meter hoeft u bovendien niet meer jaarlijks uw meterstranden door te geven aan de Hoeve BV voor certificering, en vergelijkt de webapplicatie de volumes op de energiefacturen ten opzichte van de werkelijke meetdata.

Wie kunnen deelnemen aan het fonds?

Het KDV-energiefonds is opgezet exclusief voor varkenshouders die deelnemen aan Keten Duurzaam Varkensvlees. Het is uitsluitend bedoeld voor duurzame aanpassingen aan bestaande stallen; nieuwbouwstallen kunnen niet deelnemen aan het KDVenergiefonds. De Hoeve BV is eind 2012 gestart met het KDV-energiefonds. Tijdens de opstartfase zijn de middelen gelimiteerd en is er beperkt ruimte voor deelname. In de volgende fases worden meer middelen beschikbaar gemaakt om duurzame investeringen op energie mogelijk te maken bij alle varkenshouders van KDV.

Hoe werkt het energiefonds?

U betaalt het energiefonds maandelijks een bedrag aan huurkoop. In deze maandelijkse termijnen zijn inbegrepen: aflossingen, rente en toegerekende kosten. De termijnen zijn gedurende de gehele looptijd gelijk. Als het volledig geïnvesteerde bedrag door het KDV-investeringsfonds is ontvangen stopt de overeenkomst. De financiële afwikkeling is uitbesteed aan Ploos van Amstel Milieu Consulting. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn opgenomen in het vaste maandelijkse bedrag. Naast deze financiële afwikkeling zorgt Ploos ook voor een volledig transparant jaaroverzicht met betrekking tot de financiële afwikkeling en een energie-benchmark voor u als deelnemer.

Betaal- en factuurproces.

Voor deelnemers aan het KDV-energiefonds fungeert Ploos als het factuuradres, en neemt Ploos het totale betaalproces over: u betaalt maandelijks het energievoorschot aan Ploos en Ploos betaalt de energieleveranciers. Hierdoor beschikken zij altijd over de meest actuele energiefacturen en kan zij indien nodig direct ingrijpen. De energiefacturen lopen via de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Derdengelden Factuurverwerking. Dit is een onafhankelijke stichting die controleert dat de ontvangen gelden enkel worden gebruikt voor het betalen van geselecteerde (energie)leveranciers. De stichting heeft hiervoor een ontheffing van De NederlandseBank.

Ploos van Amstel Milieu Consulting
Ploos van Amstel Milieu Consulting (Maarheeze) is opgericht in 1995. Er werken circa dertig mensen, die organisaties helpen bij het besparen op en verduurzamen van energiekosten en -verbruik. Zijn doen dit voor organisaties zoals een bank met duizenden aansluitingen, een groot landelijk bouwbedrijf, een landelijke organisatie die autoruiten repareert etc.

Webapplicatie
Ploos heeft een webapplicatie ontwikkeld waarbij zij informatie gebruikt die op energiefacturen staan. Deze applicatie biedt verschillende mogelijkheden:
  • Energiebenchmark: De webapplicatie controleert de energiefacturen en koppelt de energieverbruiken aan het aantal varkens. Hierdoor ontstaat zicht op het relatieve energieverbruik per varkenshouder, maar ook op het gemiddelde verbruik, de energiezuinigste locatie etc. Hierdoor ziet u meteen of u teveel energie gebruikt en wat het besparingspotentieel is door toepassing van energiebesparende maatregelen.
  • Jaarlijks rapport: u ontvangt jaarlijks een heldere rapportage met daarin het totaal aan besparingspotentieel. In het Status Rapport Energie (SRE) staat of u te veel energiebelasting betaalt, facturen correct zijn, de energietarieven die u nu betaalt ten opzichte van geldende markttarieven en het besparingspotentieel door toepassing van energiebesparende maatregelen.

Geselecteerde leveranciers

Keten Duurzaam Varkensvlees werkt voor de innovaties met leveranciers waarmee zij bewezen goede ervaringen heeft. Dat scheelt u als deelnemer veel onderzoek naar de juiste partij voor bijvoorbeeld ventilatoren of verwarming Hier vindt u een totaaloverzicht van de leveranciers die voor deelname aan het KDV-energiefonds in aanmerking komen. Mocht de leverancier met nieuwe interessante energiebesparende maatregelen komen, dan meldt de leverancier deze altijd eerst aan bij het organisatiebureau van de Hoeve, die de maatregel vervolgens moet goedkeuren voor deelname. Criteria om te mogen deelnemen zijn bijvoorbeeld: terugverdientijd, duurzaamheid inzake milieubelasting, netto energiereductie en garanties.


Interesse?

Heeft u interesse in deelname aan het KDV-energiefonds?
De Hoeve BV is het organisatiebureau voor het KDV-energiefonds. Voor meer informatie over het KDV-energiefonds, investeringsmogelijkheden, inschrijving en mogelijke leveranciers kunt u contact opnemen met:
De Hoeve BV
T: 040 30 30 310
E: