De Hoeve is één van de initiatiefnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees(external link) (KDV). In 1997 startten Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden gezamenlijk KDV: een innovatief samenwerkingsverband van varkenshouders, slachterij, grossiers, slagers, retail, horeca en vleeswarenproducenten die allemaal nauw betrokken zijn bij het concept van duurzaam varkensvlees.

Ketenbeheer
De Hoeve voert de regie over de keten van KDV, wat inhoudt dat we verantwoordelijk zijn voor de certificering van de varkenshouders en alle andere partners in de keten. Naast certificering verzorgt en initieert De Hoeve alle innovatieprojecten van KDV. Hiermee zorgen we ervoor dat onze ketenpartners constant voorlopen in de markt.

De Hoeve werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties als Stichting Natuur en Milieu, Solidaridad en de Dierenbescherming, en met kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven. Door het onderhouden van het netwerk en door actieve lobby maakt De Hoeve duurzame varkenshouderij mogelijk.

Het eisenpakket
Het eisenpakket van KDV bestaat uit een stel basiseisen waaraan iedereen binnen de keten moet voldoen. Dit zijn eisen aangaande dierenwelzijn, milieu, energie en diergezondheid. De innovaties die binnen de keten worden doorgevoerd passen allemaal binnen dit totale eisenpakket, en dienen om het eisenpakket constant te kunnen verbeteren. Op deze manier blijft KDV voorloper in de markt.